Upotreba kolačića i postavke

Standardna politika ovog vebsajta je da dozvoljava sve kolačiće.  To nam pomaže da Vam osiguramo najbolje tehničko iskustvo na ovom vebsajtu.Ako želite da nastavite posetu dozvoljavajući sve kolačiće ne morate da napravite nikakve izmene.

Ako želite da saznate više o načinu na koji koristimo kolačiće ili kako da promenite podešavanja, to možete učiniti ovde

 

Pravna izjava

Privatnost i zakonitost


MOLIMO DA PROČITATE CELU PRAVNU IZJAVU I POLITIKU PRIVATNOSTI PRE POSETE ILI UPOTREBE VEBSAJTA.


Uvod

Sva imena, logotipi i zaštitni znaci vlasništvo su Essity Grupe, njenih filijala, srodnih kompanija, davaoca licenci ili zajednički ulagača © 2008 Essity Group. Sva prava su zadržana. Vaša poseta sajtu i upotreba informacija podložni su uslovima naše Pravne izjave, naše Politike privatnosti i naše Etičke politike. Naš cilj je da se svi pojedinci čije lične podatke procesuira Essity osećaju bezbedno da je njihova privatnost ispoštovana, i da ulažemo dovoljno napora da zaštitimo lične podatke koji su nam obezbeđeni. Svrha ove Politike privatnosti je da vam ukažemo na informacije koje prikupljamo i za šta se one koriste.
Naš cilj je da se svi pojedinci čije lične podatke procesuira Essity osećaju bezbedno da je njihova privatnost ispoštovana, i da ulažemo dovoljno napora da zaštitimo lične podatke koji su nam obezbeđeni. Svrha ove Politike privatnosti je da vam ukažemo na informacije koje prikupljamo i za šta se one koriste.
 
Essity AB (publ)
Registered office: Stockholm, Sweden
Reg. no: 556325-5511
Telefon +46 8-788 51 00

Pravna Izjava

Materijale na ovom vebsajtu ("sajtu") obezbeđuje Essity  Grupa kao uslugu svojim potrošačima, i mogu da se koriste isklučivo u informativne, nekomercijalne svrhe. Pojedinačne kopije mogu da se preuzimaju u skladu sa dole navedenim zakonskim odredbama.

Preuzimanje bilo kakvog materijala sa ovog sajta, vi ste saglasni sa ovim uslovima. Ukoliko niste saglasni s njima, ne koristite sajt i ne preuzimajte materijale s njega.

Vlasništvo i korišćenje zaštitnog znaka

Sva imena, logotipi i zaštitni znaci vlasništvo su Essity Grupe, njenih filijala, srodnih kompanija, davaoca licenci ili zajednički ulagača © 2008 Essity Group. Sva prava su zadržana. Zaštitni znakovi i imena brendova Essity mogu da se koriste isključivo u skladu sa dozvoljenom upotrebom prema ovoj Pravnoj izjavi ili uz prethodno odobrenje dobijeno od Essity.

Pravo intelektualne svojine i ograničeno korišćenje

Sav sadržaj na ovom sajtu, poput teksta, grafika, logotipa, ikonica, fotografija, audio klipova i softvera, vlasništvo su Essity ili njegovih obezbeđivača sadržaja, i pod zaštitom je zakona Srbije i zakona međunarodnog autorskog prava. Neovlašćena upotreba ili distribucija bilo kog materijala sa ovog sajta može da naruši zakone o autorskom pravu, zaštitnim znakovima i/ili druge zakone i podložno je građanskim kao i kriminalnim sankcijama

Ovaj sajt ili bilo koji njegov deo ne sme da se reprodukuje, umnožava, kopira, prodaje, preprodaje ili na bilo koji drugi način eksploatiše u bilo kakve komercijalne svrhe koje Essity nije izričito odobrio. Možete da preuzmete jednu kopiju informacija pronađenih na Essity sajtovima na jedan kompjuter, isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu, internu upotrebu, osim ukoliko imate pismeno odobrenje od Essity da činite suprotno.

Ne smete da menjate, koristite ili prenosite informacije u bilo koje komercijalne svrhe; niti uklanjate bilo koje autorsko pravo ili druge napomene o vlasništvu iz informacija. Pristajete da sprečite bilo kakvo neovlašćeno kopiranje materijala i garantujete da se svi zaposleni – tamo gde je primenjivo – u vašoj organizaciji pridržavaju ovih ograničenja.

Essity vam ne dodeljuje bilo kakva iskazana ili podrazumevana prava nad bilo kakvim patentima, autorskim delima, zaštitnim znacima ili poslovnim tajnama. Bilo kakva upotreba imena, logotipa i zaštitnih znakova Essity u svrhu reklamiranja ili promovisanja proizvoda Essity podleže prethodnom odobrenju od Essity.

Odricanje od garancija

Ovde sadržana informacija obezbeđena je "kako jeste" bez bilo kakve iskazane ili podrazumevane garancije bilo koje vrste, uključujući komercijalne garancije, povrede intelektualne svojine ili pogodnost za bilo koju naročito svrhu. U slučaju da se Essity povezuje sa veb stranom trećeg lica, takvo povezivanje je samo u cilju olakšavanje korisnicima i Essity neće biti odgovorna za sadržaj ili tačnost informacija koje se nalaze na takvoj veb strani, niti će Essity biti odgovorna za privatne prakse takvih trećih vebsajtova.

Ni u kom slučaju Essity neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu izazvanu gubitkom profita, prekidom poslovanja ili gubitkom informacija, koja proističe iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija, čak i u slučaju da je Essity bila upoznata sa mogušćnošću nastajanja takve štete.

Dalje, Essity ne garantuje za tačnost ili kompletnost informacija, teksta, grafika, linkovi ili drugih stvari koje mogu biti sadržane u okviru takve informacije. Essity može da vrši izmene ovog sadržaja, ili izmene kod ovde opisanih proizvoda, u bilo koje vreme bez objave. Essity se ne obavezuje da ažurira informacije ili drugi materijal unet na ovaj sajt.

Podnesci korisnika

Bilo kakav materijal, informacija ili druga komunikacija koju prenosite ili postavljate na ovaj sajt smatraće se nepoverljivom, ne-ekskluzivnom, besplatnom, neopozivom, u potpunosti pod-licensnom i nezaštićenom ("Komunikacija"). Essity neće imati obaveze u vezi sa Komunikacijom.

Saglasni ste da nećete pristupati ili koristiti ovaj sajt na bilo koji način koji može da ošteti ili preoptereti kompjuterske sisteme ili mreže Essity, ili koristiti ovaj sajt ili sadržaj na njemu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uslovima.

Essity će imati pravo da obelodanjuje, kopira, distribuira, pripoji i/ili drugačije koristi Komunikaciju, zajedno sa svim podacima, slikama, zvucima, tekstovima i drugim stvarima tu sadržanim, u bilo koje i sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Ukoliko podnosite lične podatke na ovaj vebsajt ili Essity, ovim ste saglasni da upotreba takvih podataka od strane Essity, u svrhu procenjivanja informacija i marketinga proizvoda i usluga koje pruža Essity, uključujući pravo na transfer podataka trećim zemljama i postavljanje informacija na Internet. Essity će biti odgovorna pod zakonima Srbije za takvo procesuiranje ličnih podataka, i možete da kontaktirate Essity u slučaju netačnih podataka ili drugih pitanja u vezi sa ličnim podacima.

Ostalo

Essity može da revidira uslove u bilo koje vreme tako što će ažurirati ovaj tekst.

Essity zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, (1) menja ovu Pravnu izjavu; (2) neprekidno nadgleda i uklanja postove; i/ili (3) prekine dostupnost sajta u bilo koje vreme bez prethodne objave. Ukoliko se utvrdi da je bilo koji uslov ili odredba ove Pravne izjave nezakonita, nevažeća, ništavna ili iz bilo kog razloga neprimenjiva, važnost i primenjivost ostalih uslova i odredbi neće biti ni na koji način oštećena ili ograničena time.

 

Politika privatnosti

Politika procesuiranja ličnih podataka

Cilj Essity Grupe je da se sva lica čije lične podatke procesuira Essity u svakom trenutku osećaju sigurno da se njihova privatnost poštuje i da je dužna pažnja posvećena u vezi sa njegovim ili njenim ličnim podacima.

Essity će se pridržavati nacionalnih zakona o zaštiti koji kontrolišu prikupljanje i upotrebu podataka pojedinaca (lični podaci).

Prikupljeni lični podaci

Lični podaci, uključujući podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj računa, koje dajete Essity kako bi mogla da vas lično identifikuje, biće procesuirani od strane Essity ručno kao i putem kompjutera.

Kada naručujete uzorak ili kupujete proizvod, dostavljanje nekih ličnih podataka biće obavezno. Bilo kakva narudžbina na čekanju biće otkazana ukoliko nam ne pružite zahtevanu i tačnu informaciju. Informacija koja može ali ne mora da bude obezbeđena (opcionalna informacije) biće prikazana u skladu s tim na veb strani. Bez obzira na vaš izbor da nam pružite ovu opcionalnu informaciju ili ne, i dalje ćete moći da pristupite našem vebsajtu i kupujete sa njega.

Svrha prikupljanja i procesuiranja ličnih podataka

Lični podaci koje nam obezbedite biće procesuirani u svrhu pružanja informacija i usluga koje zahtevate, kao i za marketing i razvoj prodaje i proizvoda.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Essity može da da vaše lične podatke trećim licima poput distributera naših proizvoda, kako bi mogli da ispune vaš zahtev. U naše ime, oni će vam pružiti informacije ili proizvode za koje ste pokazali interesovanje.

Obezbeđeni lični podaci mogu da se eksportuju poslovnim partnerima koji su locirani unutar ali i izvan Evropske Unije.

Korisnička prava

Pod sprovođenjem nacionalnog zakonodavstva Direktive 95/46/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 24. oktobra 1995, o zaštiti pojedinaca u smislu procesuiranja ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, imate pravo pristupa i ispravljanja vaših ličnih podataka. Essity će se pridržavati takvih prava koliko god je moguće kako bismo ispunili sve naše zakonske obaveze.

Imate pravo da protestujete na procesuiranje i otkrivanje vaših ličnih podataka. Međutim, to će značiti da, u nekim slučajevima, nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na vaš upit ili obradimo vašu narudžbinu. Imate pravo da zahtevate i dobijete od nas, u razumnom vremenskom roku, komunikaciju vaših ličnih podataka koja se procesuira, kao i svaku dostupnu informaciju o izvoru kao i primaocima ili kategorijama primalaca kojima se ti podaci otkrivaju, ukoliko to bude slučaj.

Cookies

Ovaj sajt sadrži takozvane cookies. Cookies se koriste na ovom vebsajtu da bi omogućile korisniku pristup funkcijama poput naručivanja informativnog materijala i izbora jezika. Ukoliko ne želite da prihvatite cookies, morate da izađete sa sajta.

. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa procesuiranjem ličnih podataka, pozivamo vas da nas kontaktirate na gore navedenu adresu.

Galerija proizvoda

Kontaktirajte nas

Možeš da kontaktiraš Libresse putem:

facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram email telephone mail
 
 
 
 
 

Da li ste zaboravili vašu lozinku?

Bez brige! Unesite vaše korisničko ime ili e-mail adresu a mi ćemo vam poslati detalje.

Greška, morate da unesete ime
Greška, unet e-mail ili korisničko ime ne postoje
Poslata je nova lozinka
 
 
 
 
 
 
Sačekajte

Pretplatite se na naš Bilten

Naš Bilten je odličan način da čuvate ažurirane informacije o sajtu, ponudama, događajima i još mnogo toga. U vezi sa Libresse!

Unet email je već na spisku za Bilten.
Vaš e-mail je sada registrovan za naš Bilten!
Nervažeća e-mail adresa
Obavezno polje

Odjavite se

 
 
 
 
 
 
Sačekajte

Odjavite se sa našeg Biltena

Da li smo mi nešto uradili ili rekli? Molimo da nas kontaktirate kako bismo vam to nadoknadili. Nedostajaćete nam! Šta da se radi – uvek možete ponovo da se prijavite ako se predomislite.

Greška. Da li ste uneli ispravan e-mail?
Sada ste odjavljeni!
Nervažeća e-mail adresa
Obavezno polje
 
 
 
 
 

Zdravo! Vaš pretraživač je malko star!

Pređite na bilo koju od ovih novih verzija.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Hvala za vaše pitanje!

Naš stručnjak prima mnoštvo pitanja. Stručnjak će odgovoriti samo na pitanja na koja ranije nije dat odgovor.

 
 
 
 
 
 

Obrišite nalog

Vaš Libresse nalog je uklonjen