Pink origami vulva with text “Our purpose: we break V-Zone taboos to free women from stigma
Pink origami vulva with text “Our purpose: we break V-Zone taboos to free women from stigma

Naša misija je da kršimo tabue koji se tiču V-zone* kako bismo žene oslobodili stigme.

U ŠTA VERUJEMO

Kroz zadovoljstvo i bol, od laganog do teškog krvarenja, od prve do poslednje menstruacije…i sve između i nadalje – vagine i vulve su moćan, divan deo ljudskog tela, i zaslužuju da budu slavljene i zbrinute. Posvećeni smo razbijanju tabua koji okružuju menstruacije, vagine i vulve, tako da žene širom sveta mogu da se osećaju osnaženo, podržano i mogu da žive život koji žele bez straha ili stida.

Prljavo Prirodno

Jedino što nije u redu sa našim telima su neistine koje ih okružuju. Nikada ne sugerišemo da su krv, sekret, vaginalni mirisi ili vulve nečiste ili pogrešne. Krv nije plava. A žene nisu rođene da budu ruže.

Za druge Za tebe

Tvoj život. Tvoje telo. Tvoji izbori. Mi to poštujemo. Nikad ti ne govorimo šta možeš, a šta ne možeš, ili kako bi trebalo, a kako ne bi trebalo da izgledaš.

Tišina Otvoreni razgovor

Ženska tela i iskustva neće biti ućutkana. Nikada se ne plašimo da pokrećemo razgovore o V-zoni, kršimo tabue i borimo se protiv štetnih stereotipa.

Isključujuće Inkluzivno

Ne postoji samo jedan način da budeš žena. Mi stojimo uz sve. Uključujemo što više različitih žena i njihovih iskustava. I uključujemo muškarce, takođe, da pomognu u razbijanju tabua.

Žrtvovanje Briga

Brinemo za planetu kao što brinemo za tebe. Tako da nikada ne inoviramo bez reproduktivnih prava planete na umu.

Može se videti *Vagina, vulva i prednja strana u obliku slova V