Libresse PureSensitive ulošci imaju 0% najčešćih alergena

Libresse PureSensitive ulošci i dnevni ulošci su testirani na najčešće alergene za koje se zna da izazivaju iritaciju kože. 
 
Koristili smo laboratorijsko testiranje, tačnije metodu NF EN 16274, sa granicom otkrivanja koja iznosi 2ppm. 
 
Pri sprovođenju testiranja nismo pronašli prisutnost sledećih alergena: D-limonena, benzil alkohola, linaloola, metil 2-oktinoata, citronelola, citrala, geraniola, cinamala, anizil alkohola, hidroksicitronelala, cinamil alkohola, eugenola, kumarina, izoeugenola, alfa izometil jonona, butilfenil metilpropionala, amil cinamala, hidroksi-izoheksil 3-cikloheksan karboksaldehida, farnezola, amil-cinamal alkohola, heksil cinamaldehida, benzil benzoata, benzil salicilata, benzil cinamata.