Čestitamo! Verovatno si dobila prvu menstruaciju. Sigurno si razgovarala sa mamom ili nekom drugom odraslom osobom koja može da ti pomogne oko higijenskih uložaka.