Menstrualni bolovi se često šire nadole, prema bedrima, ili ka spolja, prema leđima. Čitav donji stomak je pod uticajem hormona i nervnog sistema. Organizam je posebno osetljiv tokom puberteta, kada se razvija brzo i na puno različitih načina. Sa tobom je sve u redu.