Kada će se menstruacija nakon porođaja vratiti je individualno. Neke žene ponovo dobiju menstruaciju nakon par meseci, a kod drugih se ona ne vrati sve dok ne prestanu da doje (u zavisnosti od toga koliko često i koliko dugo doje).