Test za utvrđivanje trudnoće može da se uradi istog dana kada bi inače trebalo da dobiješ menstruaciju ili možda dan pre toga.