Devojka pored bazena

Libresse podrška

Pronađite svu potrebnu podršku kako biste mogli da pomognete svojoj ćerki ili učenici

Da li menstruacija može da kasni zbog stresa?

Imaš pitanje o prvoj menstruaciji?