U kojim godinama prestaje menstruacija?

Menstruacija prestaje tokom menopauze, koja nastupa između 45. i 55. godine. Do prekida menstrualnog ciklusa dolazi postepeno.