Naše brend zaveštanje

Pridružite se našoj potrazi za snom #periodsomnia

Svake noći milioni i milioni nas iskuse periodsomniju.

BloodNormal

Research Key Visual

Mesto koje menstruacija treba da ima u pop kulturi

Važno je da se razgovara o menstruaciji u popularnim medijima. Pročitaj zašto je potrebno da razbijemo tabu vezan za menstruaciju i prokrčimo put budućim generacijama žena.