U kojim godinama prestaje menstruacija?

Imaš pitanje o prvoj menstruaciji?