Global V Taboo Tracker Header

GVTT izveštaj

Bodyform Global V Taboo Tracker je naš tekući istraživački projekat, sa namerom da se bolje razumeju tabui vezani za materice, menstruacije i vulve. Zato što je razumevanje ključno za promenu.

Zašto je važno govoriti o tabuima

Pre mogućnosti da razmontiramo tabue, moramo ih razumeti. Moramo da znamo šta još treba da se uradi, i koliko je još posla ostalo. GVTT pomaže da se otkrije koji tabui vezani za V-zonu postoje globalno, kako se ovi tabui porede između muškaraca i žena, kao i izazovi i mogućnosti u njihovom razbijanju.

Naš prvi GVTT izveštaj identifikovao je brojne teme uključujući bol, zadovoljstvo, majčinstvo, starenje i menopauzu

42%
42% žena se slaže da kada žena uđe u menopauzu, ljudi počinju da je vide kao staru
47%
Skoro polovina muškaraca i žena smatra da je seks u toku menstruacije odvratan
1 u 6
1 od 6 misli da žene ne bi trebalo da se žale na bol koji doživljavaju tokom menstruacije
1.Underwear with discharge that shows 1/3 representing stat 1/3 of men and women think discharge is gross. 2. Libresse towel half coloured in red. Caption: nearly half of women have never discussed their menstruation or their intimate area with their partner. 3. Hand drawn women holding up 42%. Caption: 42% of women think that when a woman enters menopause, people start to see her as old.

Ako prolazite kroz bilo koje od iskustava pomenutih u GVTT izveštaju, da li ste iskusili stid, predrasude oko menopauze, pritisak da budete majka, nedostatak predstavljanja o ženskom zadovoljstvu, ako ste osetili da vam je menstrualni bol minimizirani, ili ako su vas ovi problemi na bilo koji drugi način uticali, voleli bismo da čujemo više od vas. Pristupite našem projektu arhive #vombstories da biste čuli svoju priču.