Uradite svoj deo, veliki ili mali. Od praćenja vašeg ciklusa preko podrške drugim ženama, pa sve do pružanja ruke (ili uloška!)