Strastveni smo u onome što radimo i trudimo se da pravimo proizvode koji će poboljšati zdravlje i dobrobit svih – uključujući i naše voljene.

Svima su nam potrebni proizvodi koji funkcionišu, i potrebno nam je da budu bezbedni. Bezbedni za naša tela, ali i za planetu. I transparentni smo kada je reč o tome šta ulazi u njihov sastav – jer je to ono što i mi očekujemo.

Naših 5 stubova zaštite

Svaki od sledećih stubova predstavljaju zaposleni za bezbednost proizvoda kompanije Essity. Upoznaj ljude koji rade svaki dan da bi te zaštitili.

1. Dobavljači

Naša tela zaslužuju najbolje od najboljeg, tako da imamo visoke standarde za naše proizvode. Marija nam pomaže da nađemo bezbedne i održive dobavljače širom sveta. Ona se stara da koristimo samo materijale dobavljača koji proizvode etički i po najvišim standardima bezbednosti i kvaliteta.

Ne oslanjamo se samo na ono što nam je rečeno, već zahtevamo i detaljne informacije od naših dobavljača, tako da tačno znamo šta je šta. I osiguravamo da ispunjavaju naš Essity Global Supplier Standard (Essity globalni standard dobavljača) – ako to nije slučaj, to je "hvala, ali ne hvala" od nas.

A portrait photo of Maria
MEET MARIA

2. Materijali

Za izradu naših proizvoda koristimo samo visokokvalitetne materijale, a svaki materijal, u svakom proizvodu, redovno i temeljno proveravamo.

Gunila je jedna od naših stručnjakinja za bezbednost proizvoda i regulatorne poslove. Ona pazi na materijale i sastojke u našim proizvodima, i ništa joj ne promiče. Da bi materijal bio usvojen od strane našeg opreznog tima, on mora da: 

 • Bude pravi materijal za to gde će proizvod završiti, tip osobe koja će ga koristiti i koliko dugo će se koristiti. 
 • Sadrži samo hemikalije u bezbednim koncentracijama, na osnovu najnovijih naučnih podataka. 
 • Prođe naše detaljne procedure testiranja koje prevazilaze ono što je zakonski propisano. 

Svaki materijal i proizvod, naravno, mora proći sva regulatorna pravila i postojeće zakone.

A portrait photo of Gunilla
UPOZNAJTE GUNILU
Za izradu naših proizvoda koristimo samo visokokvalitetne materijale, a svaki materijal, u svakom proizvodu, redovno i temeljno proveravamo.

3. Testiranje 

Piter je jedan od naših stručnjaka za bezbednost proizvoda. Testira naše proizvode do maksimuma, da se uveri da su bezbedni. Naše testiranje za svaki materijal ili proizvod obično prevazilazi ono što je propisano zakonom ili smernicama. Naš program testiranja može uključivati sledeće: 

 • Analysing traces of unwanted chemicals, down to extremely low levels 
 • Analiziranje tragova neželjenih hemikalija, do ekstremno niskih nivoa 
 • Provera u ćelijskoj kulturi da li je materijal toksičan 
 • Dermatološki testovi i/ili testovi za upotrebu od strane potrošača na toleranciju kože (Ne želimo da se hvalimo, ali smo i koinicijator EDANA Stewardship Programa, koji poziva na pojačane zahteve za proizvode za higijenu koji upijaju.)
A portrait photo of Peter
UPOZNAJ PITERA.

4. Proizvodnja

Imamo visoke standarde. Naš besprekorni proizvodni proces nam omogućava da dosledno kreiramo visokokvalitetne proizvode, zadovoljavajući ključne zahteve u našoj velikoj petorci: kvalitet, zdravlje i bezbednost, higijena i životna sredina.

Džej nam pomaže da nadgledamo način na koji se naši proizvodi proizvode i obezbeđuje da poštujemo stroga pravila prilikom izrade naših proizvoda:

 • Koriste se samo materijali i sastojci odobreni za bezbednost proizvoda.
 • Koristimo sistem kontrole kvaliteta kako bismo osigurali da svi naši proizvodi završe tačno onako kako želimo. Čak su i sredstva za čišćenje koja koristimo u našim fabrikama kontrolisana.
 • Naši proizvodni procesi su potpuno kontrolisani kako bi se osiguralo da sve radi kako treba od početka do kraja.
 • Imamo eksterni sertifikat. Pridržavamo se dobrih proizvodnih praksi (GMP) ili primenjujemo dodatne mere za upravljanje rizikom u različitim oblastima proizvodnje kao što su kozmetika, proizvodi u kontaktu sa hranom ili medicinski uređaji.
A portrait photo of Jay
UPOZNAJTE DŽEJA
Naš besprekorni proizvodni proces nam omogućava da dosledno kreiramo visokokvalitetne proizvode, zadovoljavajući ključne zahteve u našoj velikoj petorci: kvalitet, zdravlje i bezbednost, higijena i životna sredina.

5. Neprekidni kontakt sa potrošačem

Važno nam je da naši proizvodi budu za sve. Uvek smo spremni da čujemo šta imate da kažete o našim proizvodima, dobro ili loše. Svaka žalba ili mišljenje nam je važno.

Dženi zna koliko je važna briga i pažnja. Pomaže nam da nadgledamo naše proizvode kako bismo bili sigurni da su bezbedni, čak i nakon što napuste fabriku. Ako primimo žalbu, ona se odmah rešava da bi se našao najbolji način da se to popravi. Ako je žalba ozbiljna, u roku od 48 sati se okuplja tim stručnjaka za bezbednost proizvoda i medicinskih stručnjaka kako bi se problem otklonio. Ako – a to se dešava veoma retko – proizvod ima bezbednosnu manu, obavestićemo nadležne organe, a zatim planirati i izvršiti povlačenje proizvoda. I uvek vas obaveštavamo o svemu tokom celog procesa.

A portrait photo of Jennie
UPOZNAJ DŽENI