Najviša sam u školi (180 cm). Zašto? Nijedan dečak neće želeti da izađe sa mnom ako sam za glavu viša od njega.

Devojčice se obično fizički razvijaju malo brže u odnosu na dečake. Uskoro će te stići po visini, pa čak i prerasti. Tvoja visina od 180 cm jeste velika, ali nije preterana. Zato glavu gore i budi ponosna na to. Visoki ljudi imaju puno prednosti!