Želim da raskinem sa dečkom, ali se plašim da ga ne povredim. Šta bi trebalo da uradim?

Nažalost, ne postoji način da raskineš sa dečkom, a da ga ne povrediš ili naljutiš. Međutim, ne treba da ostaneš sa njim samo da ga ne bi povredila. Saopšti mu to čim budete nasamo negde gde može slobodno da pokaže svoja osećanja, a da ga niko ne vidi. Nemoj da navodiš sve razloge za raskid, jer ga tako možeš dodatno povrediti. Daj mu vremena da to prihvati. Ne kaže se uzalud da „vreme leči rane“. Nikada nije lako raskinuti vezu, ali treba imati u vidu da se ljudi različito razvijaju i da svako treba da vodi svoj život.