Uslovi i odredbe

Kampanja „Pruži Ruku“ 

(dalje u tekstu: „Kampanja“)

Organizator/ Donator

Essity Slovakia S.R.O

Gemerska Horka 400,

Gemerska Horka, Slovačka (dalje u tekstu: „Organizator“) 

Cilj Kampanje 

Cilj Kampanje je obezbediti podršku ženama obolelim od raka vrata materice.

Vreme Trajanja Kampanje

Vreme Trajanja Kampanje je od 1. aprila 2021. godine do 31. maja 2021. godine. 

Detalji Kampanje 

Organizator će za svaki prodati Libresse proizvod u Vremenu Trajanja Kampanje dati 3,3 RSD udruženju Ženski centar „Milica“ u svrhu finansiranja programa pružanja pomoći ženama obolelim od raka vrata materice.

Kada se završi Kampanja, Organizator će na www.libresse.rs objaviti ukupan iznos prikupljenih sredstava.

Organizator će izvršiti prenos sredstava po završetku Kampanje, jednokratno putem bankovnog transfera. 

Libresse proizvodi obeleženi nalepnicom Kampanje koji su prodati van Vremena Trajanja Kampanje ne ulaze u Kampanju. 

Obrada ličnih podataka 

Organizator ne obrađuje lične podatke kupaca Libresse proizvoda zbog činjenice da je potrošač kupio Libresse proizvod u Vremenu Trajanja Kampanje. 

Kontakt podaci Organizatora 

e-mail: kontakt@libresse.rs