Uslovi korišćenja za www.libresse.rs

Vebsajt  (www.libresse.rs ) je kreiran od strane:
Essity Austria GmbH
Storchengasse 1, A-1150 Wien
VAT No: ATU34762101
 
Ovaj vebsajt  (www.libresse.rs) je u vlasništvu:
Essity Hygiene and Health AB  
SE-405 03 Göteborg 
Sweden
 
 
Korišćenje ovog sajta podleže sledećim Uslovima korišćenja. Dodatno, posebni uslovi korišćenja koji mogu da prevagnu u odnosu na ove Uslove korišćenja mogu biti važeći za individualne stranice, servise ili funkcije sajta.
 
Intelektualna svojina
 
Materijale na ovom sajtu obezbeđuje Essity kao uslugu svojim potrošačima i mogu biti korišćeni samo u informativne i nekomercijalne svrhe. Jedinstvene kopije mogu da se preuzimaju u skladu sa ispod navedenim odredbama.
 
Preuzimanjem bilo kog materijala sa ovog sajta pristajete na navedene uslove korišćenja. Ukoliko niste saglasni sa njima, nemojte koristiti sajt niti preuzimati materijale sa njega.
 
Essity i njegovi licencirani predstavnici zadržavaju sva prava intelektualne svojine kada je u pitanju sadržaj na ovom sajtu, a posebno nad tekstovima, ilustracijama, grafikama, vi-zualima, fotografijama, audio i video sadržajima, kao i nad njihovim odabirom i uređivan-jem, i svim ostalim informacijama na ovom sajtu (zajedničkim imenom "Sadržaj vebsajta"). Sadržaj vebsajta ne sme biti reprodukovan, distribuiran, rentiran, pozajmljivan, prikazivan u javnosti, stavljan na upotrebu javnosti, redigovan, adaptiran, preinačen ili korišćen na bilo koji drugi način bez prethodne pisane dozvole od strane Essityja. Korisniku je dozvoljeno samo da pravi tehnički neophodne kopije sajta u svrhe pretraživanja sajta (pristup sajtu i prikazivanje sadržaja sajta). Sva prava nad žigovima korišćenim na sajtu (zaštitni znaci,  imena i logotipi) su svojina njihovih odgovarajućih vlasnika.
 
Korisnički podnesci
 
Ovaj sajt može da ponudi funkcije koje vam omogućavaju da ostavite podatke kao što su ocene proizvoda, rangiranja, komentari i pitanja vezana za Essity i proizvode proizvedene od strane Essityja. Svi materijali, informacije ili ostala komunikacija koju pošaljete ili postavljate na ovaj sajt će biti smatrani nepoverljivim, ne-ekskluzivnim, besplatnim, neo-pozivim, u potpunosti pod-licencnim i nezaštićenim ("Komunikacija").
Ne smete unositi niti postavljati bilo kakvu Komunikaciju koja može biti smatrana štetnom, pretećom, koja narušava prava intelektualne svojine ili je na bilo koji način u su-protnosti sa važećim zakonom.
 
Saglasni ste da nećete pristupati ili koristiti ovaj sajt na bilo koji način koji može da ošteti ili preoptereti kompjuterske sisteme ili mreže Essityja, ili koristiti ovaj sajt ili sadržaj na njemu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uslovima.
 
Essity će imati pravo da obelodanjuje, kopira, distribuira, pripoji i/ili drugačije koristi Komunikaciju, zajedno sa svim podacima, slikama, zvucima, tekstovima i drugim stvarima tu sadržanim, u bilo koje i sve komercijalne i nekomercijalne svrhe koje podležu Politici privatnosti sajta 
 
Korisnički nalozi
 
Vi ste odgovorni za bezbednost svojih podataka koje koristiti za ulazak na sajt i za to da ih ne delite sa bilo kojom trećom stranom. Vi ste odgovorni za sve akcije preduzete od strane vašeg korisničkog naloga. Essity zadržava pravo da ukine i izbriše vaš nalog u bilo kom momentu bez prethodne najave.
 
Uzorci proizvoda i kuponi
 
Ovaj sajt može da vam dozvoli da poručite uzorke proizvoda i dobijete kupone za pro-izvode koje proizvodi Essity. Essity ne garantuje da će uzorci proizvoda i kuponi biti dostupni ni ponuđeni i zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju odbije ili otkaže bilo koju porudžbinu uzoraka proizvoda ili kupona.
 
Odricanje od garancija
 
Essity ne garantuje da je Sadržaj sajta tačan, kompletan niti ažuriran. Posebno, Essity ne garantuje da će sajt biti dostupan, bez tehničkih poteškoća i virusa, osiguran u svakom momentu niti da Sadržaj sajta može biti bezbedno preuzet.
 
Essity ne obezbeđuje medicinske savete i ne prihvata odgovornost u ovom pogledu. Ukol-iko imate zdravstvene probleme ili pitanja vezana za vaše zdravstveno stanje trebalo bi da kontaktirate vašeg pružaoca medicinskih usluga da biste dobili stručni savet.
 
Izuzev štete namerno prouzrokovane ili nastale usled grube nepažnje od strane Essityja, Essity neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja je nastala kao posledica korišćenja ovog sajta, posebno ne za bilo kakav gubitaka podataka ili programa.
 
Možete da koristite ovaj sajt jedino u saglasnosti sa navadenim Pravilima korišćenja, kao i samo u zakonite i adekvatne svrhe. Posebno, zabranjeno je koristiti softver, procese ili opremu koja manualno ili elektronski ometa funkcionisanje sajta ili operacije koje se odvi-jaju na njemu, ili koji uzrokuju neprimereno ili preterano veliko opterećenje za ovaj sajt.
 
Veze sa trećim stranama
 
Ovaj sajt je direktno ili indirektno povezan sa eksternim sajtovima kojima upravljaju treće strane. Dostupnost ili sadržaj takvih sajtova nije kontrolisan od strane Essityja i Essity nema nikakvu kontrolu nad njima. Posebno, Essity ne prihvata sadržaj takvih sajtova kao svoj sopstveni i ne preuzima obaveze ni odgovornosti za sadržaj ili bezbednost na sajto-vima kojima upravljaju treće strane.

Izjave o budućnosti
 
Ovaj sajt sadrži izjave o budućnosti. Ove projekcije prezentovane na sajtu su subjektivna mišljenja menadžmenta Essityja i trenutne procene menadžmenta koje se tiču budućeg razvoja koje su zasnovane na raznovrsnim pretpostavkama. Menadžment veruje da su ove procene razumne, ali ipak - te procene se mogu pokazati kao netačne u određenim okolnostima. Essity ne garantuje da su procene i pretpostavke menadžmenta tačne niti da će projekcije od strane menadžmenta biti i ostvarene.
 
Izmene
 
Essity može da menja, prilagođava, uklanja i postavlja bilo kakav Sadržaj sajta ili sajt u celini ili u jednom njegovom delu u bilo kom momentu i bez prethodne najave. Essity može da revidira uslove u bilo koje vreme tako što će ažurirati ovaj tekst.
 
Essity zadržava pravo (ali nema obavezu) da, po sopstvenom nahođenju, (1) menja ovu Pravnu izjavu; (2) neprekidno nadgleda i uklanja postove; i/ili (3) prekine dostupnost sajta u bilo koje vreme bez prethodne objave.
 
Važeći zakon
 
Bilo koji spor između vas i Essityja, a koji se odnosi na ove Uslove korišćenja, će biti regulisan u skladu sa  zakonom.