Da li smem da imam seksualne odnose za vreme menstruacije?

Naravno da smeš da imaš seksualne odnose za vreme munstruacije. Neke žene imaju pojačanu seksualnu želju tokom menstruacije, dok je kod drugih ona slabija. Rizik od infekcije je nešto veći tokom menstruacije, pa bi bilo dobro da koristiš kondom, čak i ako ga inače ne koristiš. U nekim kulturama se veruje da je žena „nečista“ tokom menstruacije, pa se zato i izbegavaju seksualni odnosi u tom periodu. U slučaju da imaš polni odnos bez zaštite, verovatnoća začeća je značajno manja, mada uvek postoji mali rizik.